SpelArena

FacebooktwitterFacebooktwitter

spelarena-slide

SPELARENA

EN ARENA FÖR DIGITALKULTUR

Vår värdegrund är central och genomsyrar all verksamhet. 

Mångfald: Vi ska verka för mångfald genom att hjälpa intresserade att ta till sig spelkulturen och dess angränsande verksamheter. Alla ska få vara med, oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Hållbarhet: Alla parter tar ansvar för sina handlingars långsiktiga konsekvenser i ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Genom publika arenor med ett tillåtande samtalsklimat ska deltagarna känna engagemang och inspireras till fortsatt utveckling, individuellt eller i grupp. Ur ett hållbarhetsperspektiv ska dessa arenor erbjudas där människor finns.

Styrka: Utgångspunkten är att med folkbildningens idéer som grund, utveckla grupper och individer att gå vidare och förädla de verksamheter som kommer ur spelhobbyn. Samarbete och engagemang som gagnar regionens kulturella och digitala verksamheter skall uppmuntras.

Entreprenerd 120x Gemenskapa 120x Plattform 120x

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppa till verktygsfältet